Κόστος συμμετοχής και εισιτήρια

Κόστος συμμετοχής ( ανα άτομο )
15 € για μία κατηγορία
25€ για δύο κατηγορίες
33€ για τρεις ή περισσότερες κατηγορίες
Εισιτήρια
Παρασκευή: 10€ (Μία ημέρα)
Σάββατο : 20€
Κυριακή: 15€ (Μία ημέρα)
Full pass ( 3 ημέρες) 30€
VIP Προσκλήσεις 30€/μέρα