Κόστος συμμετοχής και εισιτήρια

Κόστος συμμετοχής ( ανα άτομο )
20 € για μία κατηγορία
28€ για δύο κατηγορίες
40€ για τρεις ή περισσότερες κατηγορίες
Εισιτήρια
Παρασκευή: 10€ (Μία ημέρα)
Σάββατο : 20€
Κυριακή: 20€ (Μία ημέρα)
Full pass ( 3 ημέρες) 35€
VIP Προσκλήσεις 30€/μέρα